Aan kwaliteit moet je niet tornen


Tijdens de initiatie van een project worden allerlei zaken vastgelegd waaraan het resultaat dient te voldoen. De baten bijvoorbeeld, die de investering uiteindelijk moet opleveren, wanneer het projectresultaat gereed moet zijn en de kwaliteit waaraan het projectresultaat moet voldoen.


 


De kwaliteit van het eindresultaat moet dus in een vroeg stadium worden afgesproken en vastgelegd. Gedurende de doorlooptijd van het project moet de kwaliteit worden getoetst en worden vergeleken met de afgesproken kwaliteit. Indien blijkt dat de kwaliteit niet meer overeenkomt met de afgesproken kwaliteit kunnen maatregelen worden genomen om alsnog het projectresultaat te laten voldoen aan de gewenste kwaliteit. Indien dit niet mogelijk is dan kan door de opdrachtgever tussentijds een besluit worden genomen om akkoord te gaan met een mindere kwaliteit. Dit zal echter ook consequenties hebben voor de opdrachtnemer bijvoorbeeld in de vorm van een lagere vergoeding en/of een boete.


 


Kwaliteit is dus nooit iets waarover pas na het gereedkomen van een project nog over onderhandeld kan worden. Hoe kun je als opdrachtgever ooit vertrouwen dat de de baten ook overeenkomen met de gewenste baten, als deze niet gedurende de loop van het project getoetst worden.


 


Ons advies: Doe geen concessies aan de afgesproken kwaliteit als het project al is afgerond. Bij hoge uitzondering kan een concessie gedurende de looptijd van het project worden overwogen.


 


Bij Boulevard Infra vragen wij u niet onze kwaliteit achteraf te beoordelen. Wij leveren de door u gewenste kwaliteit en doen we zelfs ons best om die te overtreffen. Minder mag u niet verlangen.