Een dochter is geboren


Sinds 1 januari 2013 vervult Boulevard Infra advies en ontwerpdiensten onder de naam BLVD ENGINEERING. Speciaal voor gemeenten en provincies, project- en vastgoedontwikkelaars en overige particulieren, die onvoldoende kennis en/of capaciteit hebben om civieltechnische projecten in de ontwerpfase uit te kunnen voeren. BLVD ENGINEERING verschilt van Boulevard Infra in die zin, dat het geen interim-diensten vervult, maar projecten aannneemt. BLVD ENGINEERING kan ontwerptrajecten begeleiden en uitvoeren waarbij een opdrachtgever meer of minder betrokken is bij de procesgang, dit afhankelijk van de wens van een opdrachtgever zelf. Bij BLVD ENGINEERING hechten we veel belang aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Hoe wil deze betrokken zijn, aan welke (kwaliteits-)eisen moeten de producten voldoen, binnen welke periode en welk budget moet het werk opgeleverd worden? Cruciale vragen waarop bij de start van een project antwoorden moeten worden gevonden. We schrijven graag een offerte voor civieltechnisch engineeringswerk, waarbij we zelfs zover gaan, dat we naast de gevraagde zaken ook bijkomende werkzaamheden, waarvan gedacht wordt dat die in het project uitgevoerd kunnen gaan worden, beschrijven. Onze offerte kan een compleet werkplan bevatten om tot een onderbouwd contract te komen waarmee de uitvoerings-werkzaamheden kunnen worden aanbesteed.


Maar het kan ook anders! Graag horen we van u wat het budget is voor engineeringswerk en wij laten u weten wat we er allemaal voor kunnen doen. Hierbij kunnen we een projectplan met meerdere scenario's voor u maken. Op deze manier weet u vooraf wat het budget is en wat u ervoor krijgt, zonder dat u achteraf geconfronteerd wordt met kosten voor extra werkzaamheden.