Een kleine stap vooruit.....?


Misschien denkt u dat uw projecten te klein zijn om risicomanagement toe te passen. Of misschien denkt u dat het een hoop gedoe is om niets. Maar het kan zijn dat het u best waardevol lijkt, maar u niet weet hoe ermee om moet gaan? Om het nut van risicomanagement voor uw organisatie te laten zien is Boulevard Infra bereid hierin te investeren. Wij verzorgen kostenloos een op maat gemaakt proces van risicomanagement speciaal afgestemd op uw organisatie en op uw behoefte. Het kan dus zo klein of groot ingestoken worden als u zelf wilt.


Dit wordt gedaan op basis van een uit te werken engineeringsproject binnen uw organisatie, bijv. het opstellen van tekeningen met bestek voor de reconstructie van een weg of aanleg van riolering. Deze werkzaamheden kunnen wij op basis van een vaste aanneemsom voor u realiseren. Hiervoor stellen wij graag een offerte voor u op, indien gewenst in concurrentie. Indien Boulevard Infra de opdracht krijgt voor de technische uitwerking tot en met de aanbesteding gaan we samen met u aan de slag, waarbij wij tevens het gedeelte van het risicomanagement voor onze rekening nemen. Voor alle werkzaamheden met betrekking tot het risicomanagement (opstellen overzichten, overleg, interviews en rapportage) betaalt u helemaal niets.


Wij laten u zien hoe u snel een overzicht kunt maken van de projectrisico's in de verschillende fasen, wat de invloed op de projectkosten en de planning eravn kunnen zijn. Indien u wenst laten we zien hoe u beheersmaatregelen kunt opstellen en kunt beheersen en last-but-not-least hoe u op basis van risico-overzichten uw achterban nog beter kunt informeren waardoor in een vroeger stadium geanticipeert kan worden op mogelijke grote risico's. Hierbij geldt: hoe eerder het risico wordt onderkent en maatregelen worden genomen, des te kleiner de impact op het projectresultaat.


Wilt u weten of risicomanagement ook voor uw organisatie een stap vooruit is, neem contact op met dhr. Robert Bolwerk van Boulevard Infra, tel. nr. 06-52 14 04 32. (geldend voor alle eerste opdrachten per opdrachtgever in 2012 en 2013).


 


In het begin van de jaren '60 van de vorige eeuw maakte President J.F. Kennedy de belofte aan de wereld, dat het de Verenigde Staten zou lukken om voor het einde van dat decennium een man op de maan te zetten. Op dat moment was ruimtevaart nog in beginstadium. En kijk wat het de wereld nu al gebracht heeft: mobiele telefonie, navigatiesystemen in de auto, online plaatsbepaling...dit alles zou onmogelijk zijn geweest zonder het lef om nieuwe uitdagingen aan te gaan.