Kwaliteit is een keuze!


Kwaliteit is een keuze. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden. De keuze voor kwaliteit wordt gemaakt op het moment dat het project van start gaat. Hoe hoog de kwaliteitseisen moeten zijn en hoe deze eisen gedurende het project beheerst gaan worden moet al in de initiatiefase duidelijk worden gemaakt.


 


Waarom is kwaliteit zo belangrijk? En tegen welke prijs? Om deze vragen te beantwoorden val ik terug op een stukje tekst uit de film 'Armageddon'. Daarin zegt een persoon, die net in de spaceshuttle is gestapt tegen een collega:


"Did you know we're in a machine that contains 2.700.000 ltr. fuel, a nuclear reactor and 270.00 parts maid by the lowest bidder"


Het is uiteraard maar film, maar de vraag is wel zeer relevant: zijn "de laagste kosten" het belangrijkste aanbestedingscriterium?


 


De mate waarin lage kosten meer of minder belangrijk zijn kan bepaald worden door een goede risico-inventarisatie bij de initiatiefase van het project. Dan wordt ook bekend aan welke kwaliteitseisen een product moet voldoen.


 


 


PS. de echte space-shuttle bevat geen kernreactor als energiebron. De grote externe tank en de shuttle zelf bevatten een mix van vloeibare waterstof en voeibare zuurstof en beide kleine hulprakketten (boosters) een vaste brandstof.