M_o_R


Naast het certificaat voor risicomanagement op basis van de RISMAN-methodiek ben ik nu ook in bezit van het M_o_R-foundation certificaat. Uiteraard hoop ik binnenkort ook het practitioner-certificaat te behalen.
M_o_R gaat verder dan RISMAN, nl met risicomanagementg inalle lagen van de organisatie. RISMAN is meer geschikt voor risicomanagement binnen projecten.
Wat dat betreft ben ik blij dat ik verder ben gaan kijken, omdat faalkosten niet ophouden bij projectgrenzen, maar in alle gelederen vande organisatie kunnen voorkomen. Om dezelfde reden ga ik vanaf maart starten met opleiding kwaliteits- en procesmanagement, omdat ook daar voor organisaties, en ook binnen projecten, nog veel winst te behalen is.