Cases


Boulevard Infra heeft ruime ervaring binnen tal van projecten op gebied van civiele techniek en stedelijke infrastructuur. Op deze pagina vindt u een uitgebreide selectie van deze projecten.


 De werkzaamheden die voor de projecten zijn uitgevoerd bestaan o.a. uit het geven van verkeerstechnische adviezen, het laten maken van (verkeers)technische ontwerpen en tekeningen, het maken van RAW-bestekken, het optreden als projectleider/projectmanager van het project en het managen van de risicobeheersing binnen het project. Daarnaast was Boulevard Infra verantwoordelijk voor de beheersing van de aspecten tijd en kwaliteit binnen deze projecten.


 

Voorbeeld ontwerptekening verkeersmaatregelen Knooppunt De Baars

Risicomanagement en toetscoördinatie Variabel Onderhoud Droog

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat District Noord-Brabant
Periode: jan. 2011 - heden
Variabel Onderhoud is niet zozeer een project, maar een programma. Op basis van een schouw ter plaatse wordt bepaald of de wegverharding of het kunstwerk nog aan alle functionele eisen voldoen....
Lees meer »

Brug Over De Noord

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DZH Cluster Grootschalige Renovaties
Periode: december 2011 - april 2012
De Brug over De Noord bij Dordrecht is vlak voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. In 1939 is de brug geopend en omdat hij op geen enkele kaart stond, is hij gedurende de oorlog gespaard gebleven...
Lees meer »
Wapening op gebeukte betonverharding

Risicomanagement RWS IGO A1 Hengelo - Duitse Grens

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland
Periode: 2009-2010
Van medio 2009 tot en met najaar 2010 is er groot onderhoud gepleegd aan de A1 tussen knooppunt Buren - Duitse grens v.v. (ca. 23 km) en de N35 tussen Enschede - Duitse grens. Hierbij is...
Lees meer »

Opwaarderen Achterdijk in de gemeente Maasdriel

Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel
Periode: april 2009 - dec 2009
De Achterdijk loopt ten noorden van de kernen Ammerzoden en Hedel. Het project was een uitwerking van het besluit om deze erftoegangsweg op te waarderen tot een gebiedsontsluitingsweg om het...
Lees meer »

BRM Bedrijventerrein Houtakker II te Bemmel

Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard
Periode: mei 2009 - juni 2010
Bedrijventerrein Houtakker II is de uitbreiding van BT Houtakker I. Het is gesitueerd aan de noordoostzijde van Bemmel, direct langs de A15. Door het gebied lopen twee 68" hogedruk gasleidingen, die...
Lees meer »
artist impression De Gaarden fase 1

Ontwikkeling De Gaarden te Deest

Opdrachtgever: Bouwfonds Ontwikkeling BV
Periode: maart 2009 - 2010
De Gaarden te Deest is onderdeel van een grotere ontwikkeling aan de zuidzijde van Deest. Binnen het grote gebied is behalve deze woningbouwlocatie ook een nieuwe zand- en grindwinning geprojecteerd...
Lees meer »
Overzichtstekening Plan Sluisstraat - Rembrandtlaan e.o. te Veghel

Sluisstraat - Rembrandtlaan e.o. te Veghel

Opdrachtgever: Heijmans Infra Advies en Ontwikkeling BV
Periode: mei 2003 - december 2007
Herontwikkeling diverse locaties, incl. reconstructie en rioolaanpassing in de Sluisstraat. De reconstructie van de Rembrandtlaan/Corridor tussen Zuid-Willemsvaart en riviertje De AA en de...
Lees meer »

Reconstructie riolering Bungalowpark Eureka te Sint-Maartensvlotbrug

Opdrachtgever: VvE Bungalowpark Eureka
Periode: 2006 - 2007
Op bungalowpark Eureka bleek de riolering in slechte staat. Besloten werd om op het park de bestaande riolering te vervangen door een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel. Doordat de nieuwe...
Lees meer »
Deken Baekershof Overzicht Artist Impression

Inrichting Deken Baekershof te Schijndel

Opdrachtgever: Buurtcorporatie Huis en Erf
Periode: 2006-2007
Ter vervanging van de aanleunwoningen is er bij het Mgr. Bekkershuis een appartementencomplex gerealiseerd voor ouderen, die zelfstandig willen blijven wonen, maar toch verzekerd willen zijn van...
Lees meer »
HOED zijde Hoofdstraat

Inrichting omgeving H.O.E.D. te Schijndel

Opdrachtgever: Buurtcorporatie Huis en Erf
Periode: 2007
Huisartsen onder één dak, kortweg HOED, is een complex waar 3 huisartsenpraktijken met een apotheek en appartementen gecombineerd zijn in één gebouw. De Looierij, de ontsluiting van de...
Lees meer »