BRM Bedrijventerrein Houtakker II te Bemmel


Bedrijventerrein Houtakker II is de uitbreiding van BT Houtakker I. Het is gesitueerd aan de noordoostzijde van Bemmel, direct langs de A15.

Door het gebied lopen twee 68" hogedruk gasleidingen, die niet verstoord mochten worden. Belangrijke bijkomstigheid was de aanleg van een grote waterpartij als compensatie voor de nieuwbouwlocatie. De aanleg van het nieuwe bedrijventerrein werd door de opdrachtgever aangewend om twee rioolgemalen te verwijderen en te vervangen door een nieuw gemaal in het plangebied van BT Houtakker II. Hiertoe moest een deel van het bestaande rioleringssysteem omgelegd worden. Om de aanleg van de riolering op het bedrijventerrein en de omlegging van het bestaande systeem mogelijk te maken was een bemalingsvergunning noodzakelijk.

 

De opdracht bestond uit:

- De technische uitwerking voor het bouwrijp maken van het plangebied;

- Begeleiden van grondhygienisch onderzoek, geotechnisch onderzoek en bemalingsonderzoek.

- Begeleiden van een grondwaterontrekkingsvergunning;

- Het opstellen van het bestek met tekeningen;

- Het begeleiden van de aanbesteding..