Brug Over De Noord


De Brug over De Noord bij Dordrecht is vlak voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. In 1939 is de brug geopend en omdat hij op geen enkele kaart stond, is hij gedurende de oorlog gespaard gebleven tijdens Duitse bombardementen.
In die tijd was het een van de grootste basculebruggen van de wereld en de afmetingen zijn inderdaad nog steeds overweldigend als je in de basculekelder komt.
In deze kelder heeft de renovatie plaatsgevonden van de stalen constructie. Een project dat is uitgevoerd door Hollandia. Behalve de enorme afmetingen en de moeilijkheden die daar mee gepaard gaan, zat de grootste uitdaging wellicht in het feit dat het hele werk opgeleverd moest zijn voor 1 april, wanneer de zgn. 'hoge masten route' open moet zijn. Dit betekent dat vanaf dat moment de brug open moet kunnen voor zeilboten met hoge mast.
Door een strakke begeleiding vanuit RWS en de zeer vakkundige inzet van Hollandia is het werk op tijd opgeleverd naar ieders tevredenheid. Boulevard Infra heeft het risicomanagement aan de zijde van RWS voor dit project verzorgd en bewaakte de planning aan opdrachtgeverszijde.