Herinrichting N606 te Bernheze


Als onderdeel van de overdracht van de N606 van de provincie Noord-Brabant naar gemeente Bernheze is deze weg, tussen Veghel en Dinther, op duurzaam veilige manier heringericht.

Het ontwerp is in nauwe samenwerking met de bewoners aan de weg tot stand gekomen.

 

De opdracht bestond uit:

- Technische uitwerking van het voorontwerp;

- Begeleiding van de bewonersparticipatie tijdens de ontwerpfase;

- Milieuhygieniosch onderzoek van de asfaltverharding en de fundering;

- Opstellen verhardingsadvies o.b.v. hergebruik van materialen;

- Opstellen van bestek met tekeningen;

- Verzorgen van de aanbesteding.