Ontwikkeling De Gaarden te Deest


De Gaarden te Deest is onderdeel van een grotere ontwikkeling aan de zuidzijde van Deest. Binnen het grote gebied is behalve deze woningbouwlocatie ook een nieuwe zand- en grindwinning geprojecteerd, waarvoor een nieuwe ontsluitingsweg van Deest naar de Van Heemstraweg noodzakelijk is.

De eerste fase van de woningbouwlocatie De Gaarden omvat de bouw van 80 woningen, incl. aanleg van de openbare ruimte, die na realisatie in beheer komt van Gemeente Druten.

 

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

- begeleiding waterhuishoudkundig advies en ontwerp;

- Begeleiding milieuhygienisch onderzoek, bemalingsonderzoek, geotechnisch onderzoek;

- Begeleiden grondwateronttrekkingsvergunning;

- Opstellen faseringstekeningen;

- Opstellen technisch detailuitwerking;

- Opstellen bestek met tekeningen en bijlagen;