Opwaarderen Achterdijk in de gemeente Maasdriel


De Achterdijk loopt ten noorden van de kernen Ammerzoden en Hedel. Het project was een uitwerking van het besluit om deze erftoegangsweg op te waarderen tot een gebiedsontsluitingsweg om het doorgaande verkeer van en naar de A2 uit beide kernen te weren.

Hiertoe moest de Achterdijk worden verbreed van 3,00 m naar 6,50 m. Deze verbreding mocht echter niet ten koste gaan van de bomen, die aan beide zijden deze weg in het landschap markeerden. Om niet te dicht bij de boomwortels te komen werd een beperking gesteld aan de breedte van de nieuwe wegfundering. Dit kon worden bewerkstelligd door deze ' in te pakken' in geotextiel die de zijdelingse krachten in de fundering als gevolg van de verkeersbelasting opvangen en afdragen naar de ondergrond.

 

De opdracht omvatte:

- De technische uitwerking van de maatregelen;

- Begeleiden van grondonderzoek en verhardingsonderzoek;

- Begeleiden van de bewonersparticipatie;

- Het opstellen van het bestek, incl. tekeningen en bijlagen;

- Het verzorgen van de aannbesteding, incl. gunningsadvies.