Reconstructie riolering Bungalowpark Eureka te Sint-Maartensvlotbrug


Op bungalowpark Eureka bleek de riolering in slechte staat. Besloten werd om op het park de bestaande riolering te vervangen door een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel. Doordat de nieuwe riolering onder de weg zou komen te liggen werd ook besloten de wegverharing te vernieuwen.

 

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

- Rioleringsadvies;

- Verhardingsadvies;

- Uitwerking technische detailtekeningen;

- Opstellen van bestek met tekeningen;

- Begeleiden van de aanbesteding, incl. gunningsadvies;

- Dagelijks toezicht tijdens de uitvoering;

- Directie UAV op het werk.