Risicomanagement en toetsco├Ârdinatie Variabel Onderhoud Droog


Variabel Onderhoud is niet zozeer een project, maar een programma. Op basis van een schouw ter plaatse wordt bepaald of de wegverharding of het kunstwerk nog aan alle functionele eisen voldoen. Indien dit niet het geval is, wordt bepaald welke onderhoudsmaatregelen genomen moeten worden.

Het programma bestaat uit meerdere contracten met opdrachtnemers, waarbij de werkzaamheden worden beheerst op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing. Aan de opdrachtnemer wordt niet alleen gevraagd de werkzaamheden uit te voeren, maar ook de maatregelen te detailleren, de verkeersmaatregelen te bepalen en een gedeelte van de communicatie met de omgeving op zich te nemen. Na oplevering geldt voor het werk een garantietermijn, waarbinnen de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het herstel van calamiteiten.

 

Boulevard Infra verzorgt zowel het overall-risicomanagement als de toetsco├Ârdinatie van de afdeling Variabel Onderhoud, evenals het risicomanagement van diverse contracten. Dit aan de hand van de RISMAN-methodiek.