Risicomanagement RWS IGO A1 Hengelo - Duitse Grens


Van medio 2009 tot en met najaar 2010 is er groot onderhoud gepleegd aan de A1 tussen knooppunt Buren - Duitse grens v.v. (ca. 23 km) en de N35 tussen Enschede - Duitse grens. Hierbij is over de bestaande wegverharding van beton een nieuwe ZOAB-deklaag aangebracht. Daarnaast heeft er onderhoud plaatsgevonden aan 40 kunstwerken en is de weginrichting gewijzigd. Tevens is er onderhoud gepleegd aan de N35 Enshede - Duitse grens (ca. 5,5 km), omdat deze tijdens de werkzaamheden aan de A1 dienst deed als grootschalige omleidingsroute. Deze weg is ook duurzaam veilig ingericht.

 

Boulevard Infra heeft voor dit project het  risicomanagement verzorgd voor het projectteam van Rijkswaterstaat op basis van de RISMAN-methodiek.