Sluisstraat - Rembrandtlaan e.o. te Veghel


Herontwikkeling diverse locaties, incl. reconstructie en rioolaanpassing in de Sluisstraat. De reconstructie van de Rembrandtlaan/Corridor tussen Zuid-Willemsvaart en riviertje De AA en de ontwikkeling van diverse woningbouwlocatie nabij de Rembrandtlaan.

 

Tot de taken behoorden o.a.:

- Exploitatieramingen Infrastructuur;

- Projectmanagement en Advies;

- Technische detailuitwerking eerste fasen;

- Kostenramingen;

- Opstellen bestekken eerste fase.