Gerealiseerd en Geprognotiseerd


Projecten verlopen zelden zoals tevoren is bedacht. Onverwachte gebeurtenissen met diverse gevolgen zorgen ervoor dat vertraging kan ontstaan of kosten worden overschrijd. Om deze reden moet gedurende het project de vinger aan de pols worden gehouden door de planning continue te actualiseren en grip te houden op het budget.


Behalve de al gerealiseerde kosten en opbrengsten en de verstreken termijn moet ook een prognose gegeven kunnen worden over de nog te verwachte kosten en opbrengsten en de resterende termijn. Wat zijn de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen op deze prognose? Hoe kunnen we de nog resterende uitgave en uitvoeringstermijn zo goed mogelijk beheersen om de business case te kunnen rechtvaardigen? Deze vragen maken een goed inzicht in datgene dat al gerealiseerd is en een prognose van datgene dat nog gerealiseerd moet worden noodzakelijk, incl. de gevolgen van diverse onzekerheden die kunnen optreden.


Een juiste kwantificering van de gevolgen van deze onzekerheden en inzicht in de kans van voorkomen helpen bij het prognotiseren van het resterende projectbudget en de benodigde termijn voor het afronden van het project. Boulevard Infra kan u ondersteunen bij het up-to-date houden van de belangrijkste parameters op gebied van tijd en geld en het geven van een prognose voor het resterende budget en planning.