ProjectBegeleiding


Voor kortlopende projecten


 


Naast het managen van grote projecten, begeleiden we ook kortlopende, technisch minder complexe projecten. Denk aan het aanleggen van een parkeerterrein, het leggen van leidingen of het herbestraten van trottoirs. We zorgen dat het project binnen het budget en volgens planning wordt uitgevoerd en voldoet aan alle kwaliteitseisen.