Risicomanagement


Risicomanagement: verrassingen voorkomen

 

Reconstructies, nieuwbouw, binnenstedelijke herstructurering en infrastructuur: in dergelijke projecten gaat erg veel geld om. Uit onderzoek blijkt dat faalkosten vaak een grote kostenpost vormen op de projectbegroting. Maar liefst 10 tot 15% van de totaalkosten bestaat uit faalkosten: onverwachte wendingen in een project waar geen rekening mee was gehouden. Door gedegen risicomanagement te verankeren binnen uw project, kunt u ruim de helft van deze kosten voorkomen.

 

Risico’s beheersen

Boulevard Infra is specialist op het gebied van risicomanagement in de sectoren infrastructuur en herstructurering. We helpen u graag om de risico’s van uw project optimaal in beeld te brengen en te beheersen. Op die manier komt u minder snel voor verrassingen te staan: alle mogelijke risico’s zijn ingecalculeerd, er zijn beheersmaatregelen opgesteld en de verantwoordelijkheden liggen bij de juiste partijen. We begeleiden geïntegreerde contractvormen: de opdrachtgever stelt de functionele- en kwaliteitseisen op, de uitvoerder beslist hoe hij het project gaat uitvoeren.

 

Dossiervorming

Als risicomanager willen we graag vanaf dag één bij een project betrokken zijn. Zo lopen we nooit achter de feiten aan en kunnen we een gedegen risicodossier opbouwen. Voor opdrachtgevers is Boulevard Infra een stevige sparringpartner, met veel kennis van projectontwikkeling. We besteden bovendien veel aandacht aan het creëren van draagvlak voor risicomanagement binnen uw organisatie. Zo raken medewerkers betrokken en wordt het beperken van risico’s een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Risicomanagement: iets voor U?

Bij veel instanties wordt risicomanagement niet toegepast of staat de ontwikkeling ervan nog in de kinderschoenen. De oorzaak hiervan is vaak dat men niet weet wat het voor een organisatie betekent, wat het oplevert en hoe men dit binnen de organisatie moet inrichten. Ook wordt vaak gedacht dat het vooral iets is voor grote en ingewikkelde projecten en dat de voordelen voor kleinere projecten nihil is. Niets is minder waar, risicomanagement kan voor elke organisatie en elk project voordelen opleveren. Wat wel een feit is, is dat risicomanagement voor elke organisatie min of meer op maat gemaakt moet worden, afhankelijk van het doel wat men wil bereiken.

Bij Boulevard Infra kunt u kennis maken met op maat gemaakt risicomanagement binnen projecten en dat kost u......helemaal niets! Samen met u doorlopen we de verschillende stappen van risico-inventarisatie en risicobeheersing binnen een civieltechnisch project. Het enige wat wij daar tegenover stellen is het mogen uitvoeren van de technische voorbereiding van een civieltechnisch project en eventueel de begeleiding van de uitvoering ervan.

Heeft u hierin interesse, neem dan vrijblijvend contact met ons op door middel van het contactformulier, of via telefoonnummer 06-52140432. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.