UAV-GC Contracten Opstellen en Begeleiden


Boulevard Infra kan u ook ondersteunen in het opstellen van contracten op basis van UAV-GC. Een nieuwe vorm van samenwerking vraagt om een nieuwe contractvorm. Bij geïntegreerde contractvormen is de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer belangrijk in de wijze waarop het contract uiteindelijk tot stand komt.

Meer risico bij een opdrachtnemer betekent automatisch ook een grotere vrijheid van handelen voor deze opdrachtnemer. Deze vrijheid vergt weer een hele andere manier van de wijze waarop een opdrachtgever de uitvoering kan begeleiden. Dit zal meer ' op afstand' moeten gebeuren.

 

Boulevard Infra kan u adviseren bij zowel het opstellen en aanbesteden van deze contracten als bij de uitvoeringsbegeleiding op afstand. Hierbij speelt risicomanagement een voorname rol.